10 let projektu In=nekouřit

  • 13. Prosinec 2011 - 23:00

Kouření tabáku „přivezl“ do Evropy Kryštof Kolumbus už v  15. století. Již o století později bylo kouření prohlášeno za smrtelný hřích.

První články upozorňující na škodlivost tohoto počínání vyšly v odborných časopisech v polovině 19. století. A přesto se kuřáctví stalo a nadále stává součástí života milionů lidí na celém světě.

V průběhu let se začala narůstat řada nových onemocnění, která si málokdo dával do souvislosti s kouřením. Tato vzájemná spojitost byla prokázána až dlouholetým výzkumem a rozvojem medicíny. Jedná se zejména o choroby srdce, cév, zažívacího traktu, plic a dýchacích cest.

Vědecká zjištění způsobila zlom v postoji ke kouření. Tento návyk - původně součást společenského života – začal být spojován s rizikem škod pro zdraví. Stále častěji se můžeme setkat s výzvami a upozorněními odborníků i laiků, že kouření – nejenom to aktivní, ale také pasivní – lidskému organismu neprospívá. Existuje celá řada doporučení, jak přestat kouřit anebo jak vzniku tohoto návyku předejít vůbec. Přesto se uvedené skutečnosti ani aktivity doposud nesetkaly s odpovídající odezvou veřejnosti. Denně kolem sebe vnímáme stále větší množství zejména mladších kuřáků.

Stalo se kouření celospolečenským problémem? Domnívám se, že zcela určitě ano. Touto skutečností se zabývají instituce na nejrůznější úrovni, vlády jednotlivých států nevyjímaje. Co tedy s kuřáctvím?

Jednou z možností řešení je nepřetržité aktivní šíření informací o škodlivosti kouření. Je prokázáno, že nejčastěji si zapálí svoji první cigaretu dítě kolem desátého roku svého věku. Právě tato první zkušenost může vést k celoživotnímu kuřáctví.

Pod vlivem uvedených skutečností jsme se již před deseti lety zapojili do preventivně zaměřeného projektu s názvem „In=nekouřit“. Od roku 2002 zveme k nám do Střední zdravotnické školy Kroměříž děti ze základních škol, nebo je navštěvujeme přímo v jejich třídách. Zajímavou formou upozorňujeme na rizika spojená s kuřáctvím. Volíme vždy takové prostředky a metody, které danou problematiku co nejsrozumitelněji zpřístupní chápání dětí různého věku.

Za 10 let trvání tohoto projektu jsme oslovili celkem 2 882 žáků převážně 3. – 5. ročníků základních škol. Pracovali jsme i se skupinou žáků ve věku 14-15 let a zaměřili jsme se také na žáky naší školy.

Během těchto let vznikla statistika informující o počtu dětí, které mají s kouřením osobní zkušenosti a také statistika výskytu kuřáctví u nejbližších členů rodiny. S výsledky se můžete seznámit v následující tabulce:

Rok

Počet účastníků programu

Počet

účastníků

ankety

Věk

dítěte

v letech

Kouří

matka

Kouří

otec

Kouří

sourozenec/

sourozenci

Osobní zkušenost

s kouřením

Nekuřáci

2002

652

213

14 - 19

 

 

 

133…62,40%

  80…37,60%

2003

241

Anketa se neuskutečnila

2004

399

283

11 - 12

 

 

 

  89…31,40%

194…68,50%

2005

400

400

10 - 11

89

129

30

  82…20,50%

318…79,50%

2006

273

273

10 - 11

77

108

34

  70…25,60%

203…74,30%

2007

158

158

10 - 11

48

62

18

  56…25,40%

102…64,50%

2008

130

130

10 - 11

21

35

11

  33…25,30%

  97…74,60%

2009

184

184

10 - 11

46

72

19

  70…38,04%

114…61,95%

2010

237

237

  9 - 11

68

60

10

  74…31,22%

163…68,77%

2011

208

208

  9 - 10

48

65

22

  40…19,23%

168…80,76%

 

Co říct závěrem.

Ideální by bylo, kdyby jedinec nezačal kouřit vůbec. Avšak přístup nemalé části dětí a mládeže je opačný. Proč to alespoň nezkusit? Proč vlastně nekouřit, když to není spojeno s bolestí ani jinými zdravotními potížemi? Kouří tolik lidí. Však až budu chtít, tak přestanu.

Ovšem to je velký omyl. Omyl, který plyne z dětské naivity a později -  již v dospělém věku – nejdříve z lehkomyslnosti později často z osobní nezodpovědnosti. Přestat kouřit není tak jednoduché, avšak zdravotní potíže, které kuřáky později věrně provázejí, patří většinou mezi ty závažné a zpravidla nevyléčitelné.

Věřím, že projekt „In = nekouřit“ svými každoročními aktivitami přispívá k šíření myšlenky, že normální je nekouřit a nikoli naopak.

Bližší informace o projektu naleznete na internetových stránkách Střední zdravotnické školy Kroměříž http://szskm.cz/rubrika/centrum-zdravi.

Dana Aronová, koordinátorka Centra zdraví při SZŠ Kroměříž


Související články