Aktivity Centra zdraví

  • 20. Prosinec 2016 - 9:38

V letošním školním roce se v rámci Centra zdraví při Střední zdravotnické škole Kroměříž uskutečnila řada velmi zdařilých akcí pro žáky ze základních škol - Moderní je nekouřit, Lekce z intimity a Den otevřených dveří.

V rámci spolupráce s Městem Kroměříž, Českým červeným křížem Kroměříž, MUDr. Ditou Pospíšilovou (diabetologická ambulance) a Tělovýchovnou jednotou Sokol Kroměříž se studenti a vyučující spolupodíleli na těchto akcích - Pochod proti diabetu, Běh naděje, Den bez aut, Den seniorů, Neslýchaný zábavný večer.

V měsíci lednu se rozběhne soubor odborných besed se zdravotnickou problematikou pro seniory včetně měření zdravotních ukazatelů (krevní tlak, BMI, hladina krevního cukru v krvi, atd.).

Mgr. Andrea Machalová

 

 


Související články