Aktivity Centra zdraví pro základní školy

  • 8. Září 2018 - 11:31

Centrum zdraví při Střední zdravotnické škole nabízí ve školním roce 2018/2019 různé aktivity pro žáky 1. a 2. stupně základních škol.

U každé aktivity naleznete vždy její stručnou charakteristiku, termín konání (termín si lze elektronicky zarezervovat) a pro jakou cílovou skupinu je preventivní program určen. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně přihlášky a dalších informací kontaktujte prosím:

Mgr. Andreu Machalovou - machalova.a@szskm.cz <mailto:machalova.a@szskm.cz> , tel: 577 002 264.

Plán činnosti Centra zdraví zde

 

1. Zásady pitného režimu - obsazeno

Přednáška zaměřená na problematiku zdravých i nezdravých nápojů včetně ochutnávky vybraných nápojů (přednáší žáci SZŠ KM) a problematiku úprava vody (přednáší technolog pitných vod Ing. Vladislav Olšina)

Tato akce se uskuteční ve spolupráci se Zdravým městem Kroměříž.

cílová skupina: 7. - 9. třída

termín konání – 5.11.2018  (od 9:30 do 10:20 hodin a od 10:45 do 11:35 hodin)

délka programu: 50 minut
 

2. Lekce o intimitě  - obsazeno

Edukační program zaměřený na problematiku tělesného, duševního a sociálního dospívání, včetně besedy s psychologem
Tato akce se uskuteční ve spolupráci se Zdravým městem Kroměříž.


cílová skupina: 8. - 9. třída

termín konání – 19.11.2018 od 9:00 do 11:30

délka programu: 150 minut
 

3. Prevence HIV - Světový den proti AIDS (Lekce o intimitě tak trochu jinak)   - obsazeno                                        

On-line přihlášení

Edukační program zaměřený na problematiku tělesného, duševního a sociálního dospívání včetně besedy s pracovníkem z poradenského centra Rozkoš bez rizika

Tato akce se uskuteční ve spolupráci se Zdravým městem Kroměříž.


cílová skupina: 8. - 9. třída

termín konání: 10. 12. 2018 9:30 - 12:00

délka programu: 150 minut
 

4. Kyberšikana - obsazeno

On-line přihlášení

Beseda s odborníkem upozorňující na rizika kyberprostoru a to včetně praktických ukázek rizikového chování.

cílová skupina: 7. - 9. třída

termín konání: 22. 1. 2019 10:00 - 11:15

délka programu: 75 minut
 

 


Související články