Aktuální informace k 1. kolu přijímacího řízení

  • 30. Duben 2012 - 12:29

Přijatí uchazeči musí nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdat zápisový lístek ředitelce školy (tj. do 11. 5. 2012). Písemné rozhodnutí o přijetí se letos nedoručuje, pouze zveřejňuje, a to na webu školy a na veřejně přístupném místě školy (hlavním vchodu do budovy). Výsledky testů SCIO si přijatí žáci mohou vyzvednout v kanceláři školy.

Nepřijatí uchazeči budou o nepřijetí informováni písemným rozhodnutím (doručení do vlastních rukou). Součástí sdělení o nepřijetí je také písemná zpráva o výsledku testů SCIO. 

Po ukončení procesu přijímacího řízení budou zákonní zástupci i přijatí uchazeči písemně pozváni do školy na důležitou informativní schůzku, která se bude konat dne 20.6.2012 v aule, začátek v 16.00 hodin.

2. kolo přijímacích zkoušek bude včas oznámeno na webu školy a na informační nástěnce ve vestibulu školy. Doporučujeme pečlivě sledovat uvedená místa pro získání potřebných informací. Ve 2. kole lze využít také výsledků testů SCIO uchazečů z 1. kola, pokud škola získá písemný souhlas zákonného zástupce uchazeče. Blíže bude sděleno v pokynech u 2. kola.
Kontakty: kancelář školy       telefon: 573 339 576    e-mail: sekretariat@szskm.cz


30.4.2012                                                                                          Mgr. Dagmar Ondrušková


Související články