Aktuální informace k epidemiologické situaci

  • 13. Březen 2020 - 5:34

Vláda ČR schválila ve čtvrtek 12. 3. 2020 vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav byl vyhlášen na dobu 30 dnů.

Provoz školy po dobu nouzového stavu:

V souvislosti s uzavřením škol a s realizací aktuálních preventivních protiepidemiologických opatření je od 23. 3. 2020 6.00 do odvolání pozastaven provoz školy.

V případě potřeby kontaktujte:

PhDr. Ludmila Hanáková: 774 892 891, reditel@szskm.cz

Ivana Mikšíková: 603 764 030, 723 207 424,  sekretariat@szskm.cz

V Kroměříži 20.3.2020

 

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:

  • základní umělecké školy (nově),
  • zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově),
  • jazykové školy (nově),
  • jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově),
  • základní školy
  • střední školy a konzervatoře,
  • vyšší odborné školy,
  • vysoké školy.

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu bylo přijato krizové opatření v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020. Usnesení vlády se týká všech žáků a studentů. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízení.

 

 


Související články