ANKETA – Stravovací návyky

  • 26. Leden 2015 - 6:44

V závěru loňského roku připravilo centrum zdraví anketu zaměřenou na stravovací návyky žáků naší školy.

Součástí šetření byl dále vědomostní test z oblasti výživy. Do akce se zapojili zástupci všech tříd. Vznikla zajímavá sonda do velmi diskutované oblasti, jakou výživa
a stravování rozhodně představují. Přesto, že naši žáci studují obory zaměřené na péči
o zdraví, na prevenci zdravotních potíží i nemocí, na zdravý životní styl, v osobním životě – jak sami přiznávají – nevěnují zdravému stravování dostatečnou pozornost ani prostor. Věříme, že anketní otázky přiměly mnohé z nich o své životosprávě více přemýšlet
a nezůstane jen u slov. Děkujeme všem účastníkům za jejich ochotu a čas, který anketě věnovali.

Výsledky ankety zde.

Obsah, správné odpovědi a výsledky testu zde.


Související články