Běh naděje a Sokolení

  • 26. Září 2018 - 5:13

Dne 19. 9.2 018 se na Hanáckém náměstí v Kroměříži, v době od 13.00 do 15.00 hodin, uskutečnila akce „Běh naděje a Sokolení“.

Běh naděje je celorepubliková charitativní akce, určená pro širokou veřejnost, která může být aktivní součástí veřejné finanční sbírky. Hlavním cílem této akce je podpořit boj proti onkologickým onemocněním a jiným civilizačním chorobám.

V rámci „Sokolení“ si mohly děti vyzkoušet svoje pohybové dovednosti při různých zábavných a sportovních disciplínách.

Vedení školy děkuje tímto žákyním čtvrtého ročníku, oboru zdravotnický asistent, a to Tereze Čevelové a Šárce Kozubíkové, které přispěly k úspěchu probíhající akce tím, že měřily všem zájemcům krevní tlak, pulz a určovaly index tělesné hmotnosti - BMI.

Mgr. Andrea Machalová

V rámci této akce byly pořizovány obrazové záznamy za účelem prezentace školy. SZŠ Kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.


Související články