Beseda s řádovou sestrou Michaelou z Vídně

  • 12. Únor 2018 - 7:38

V lednu proběhla zajímavá beseda, která byla určena pro náš studijní obor - Sociální činnost. 

Naši školu navštívily dvě řádové sestry z řádu sv. Vincenta. Jedna byla sestra z Rakouska sestra Michaela a druhá z Nemocnice milosrdných sester z Kroměříže sestra Damiána.
Sestra Michaela nám vyprávěla o Sv. Vincentu, jeho poslání a o funkci řádu, ve kterém již dlouhou dobu žije. Svatý Vincent z Pauly byl francouzský kněz, zakladatel kongregace lazaristů. Společnosti dcer křesťanské lásky, reformátor francouzské církve a jeden ze zakladatelů moderní evropské charity a péče o chudé. Vincentské ctnosti jsou: prostota, pokora, mírnost, horlivost pro spásu duší.  Tyto cnosti nejsou statické, ale velmi dynamické. V celém apoštolátu jde ruku v ruce láska a evangelium: Hlásání evangelia a svědectví lásky.
V roce 1729 se stal papežem Benediktem XIII., v roce 1737 se stal papežem Klementem XII. (byl prohlášen za svatého). Stal se tak patronem charity vězňů, zajatců, bezdomovců.
Kongregace Milosrdných sester Vincenc de Paul ve Vídni spolupracuje i se zdejší kroměřížskou Nemocnicí Milosrdných sester. V roce 1832 byl postaven první dům pro sestry, které se staraly o nemocné, a z tohoto domu vyrostl komplex moderních budov uprostřed Vídně. Duchovní stránka se ovšem nevytratila - všemi směry prochází láska, mír a klid. Těmito směry se řídí všechny řádové sestry, které pečují ve všech oblastech o nemocné.

Hlavním projektem, který nám sestra Michaela představila, byla pomoc ženám, které se staly obětmi obchodu s bílým masem. Tyto skutečnosti, které nám sestra Michaela vyprávěla,  byly šokující. Řád Sv. Vincenta ve Vídni se hlavně zaměřil na pomoc matkám s dětmi, které uprchly a neměly nikoho, kdo by se o ně postaral.

Na závěr jsme si společně zpívali melodie „Let it be“ a „Only you“.
Za celou třídu 1. B bych chtěla velmi poděkovat sestře Michaele a sestře Damiáně z Nemocnice Milosrdných sester za velmi zajímavou přednášku, která nám ukázala i jiné možnosti pomoci bližnímu. Doufáme, že nás sestra Michaela navštíví i někdy v budoucnu na naší škole a my se moc těšíme na příští léta, kdy se možná také pojedeme podívat do Vídně.

Tereza  Krieglerová, 1.B

Verifikace: Mgr. M.Karafiátová

 


Související články