Beseda se zástupci z úřadu práce

  • 27. Únor 2020 - 9:48

Dostalo se nám příležitosti, abychom na Střední zdravotnické škole v Kroměříži přivítali zástupce z úřadu práce Kroměříž, a to konkrétně paní Mgr. Michaelu Hrdinovou
a paní Ing. Helenu Družbíkovou, PhD.

Spolu s nimi k nám zavítal i prap. Roman Prachař – personalista AČR z rekrutačního střediska Zlín, který zaštiťuje prezentaci a nabídku práce
a studia u armády ČR. Žáci měli příležitost získat cenné informace o tom, do kdy mají status studenta, jak sepsat životopis a motivační dopis, informace o studiu a práci v zahraniční
a mnoho dalšího. Prap. Roman Prachař žákům zprostředkoval informace o možnostech nástupu k armádě ČR a využití skloubení studia s prací a s tím spojené výhody a nevýhody.

Ráda bych tímto poděkovala zástupcům z úřadu práce i z armády ČR za krásné prezentace a spoustu informací a budeme se těšit na další spolupráci.

Mgr. Zuzana Poláchová, kariérový poradce, učitelka odborných předmětů


Související články