Celostátní projekt "Vzdělávání zdravotníků"

  • 18. Září 2012 - 13:22

Střední zdravotnická škola Kroměříž se od srpna 2011 do ledna 2013 spolupodílí na realizaci celostátního projektu Vzdělávání zdravotníků.

„Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech. Číslo projektu CZ.1.04/1.1.00/46.00001“ (dále jen VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ)

Cílem Projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí ve vytvořené soustavě akreditovaných pracovišť zaměřené na profesní nelékařské zdravotnické vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech určené pro nelékaře. Tento systém vzdělávání povede k efektivnímu využívání lidských zdrojů podle dosažené úrovně vzdělání, získaných znalostí a kompetencí. Vzdělávací akce budou probíhat v letech 2010–2013.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Více informací na webových stránkách.


Související články