Celostátní soutěž první pomoci ve Lhotce u Mělníka

  • 19. Květen 2015 - 12:42

Soukromá SZŠ z Mělníka pořádala již 10. ročník celorepublikové soutěže, které se zúčastnilo 17 družstev 16 SZŠ.

29. - 30. 4. 2015 jsem absolvovala se 4 žáky ze třídy 2. A soutěž v poskytování první pomoci ve 315 km vzdálené Lhotce u Mělníka. Soutěž je velmi oblíbená a neustále se navyšuje zájem ze stran zdravotnických škol zúčastnit se. V letošním roce čtyřčlenné družstvo složené z velitelky H. Měrkové a členů Heleny Kocfeldové, Natálie Lysákové a Petra Topiče zabojovalo v konkurenci starších žáků a obsadili krásné 6. místo.

Zvládli cca 3km trať se 4 autentickými stanovišti v terénních podmínkách, kdy poskytovali první pomoc a organizovali si práci v rámci předlékařské první pomoci s improvizovanými pomůckami při hromadné autonehodě, násilnickém činu znásilnění a pobodání nožem, resuscitaci přiškrceného horolezce a srážce cyklistů s autem. Na vlastní kůži si ověřili v praxi vědomosti a dovednosti získané v rámci aktivit semináře první pomoci naší školy.

V rámci doprovodného programu si doplnili znalosti a zkušenosti z hipoterapie a jiných léčebných metod za pomocí koní a formou praktického zásahu policejních jednotek.

Soutěž hodnotím jako velmi přínosnou pro žáky, kteří jsou schopni obstát v nelehkých podmínkách a prodat své znalosti a dovednosti a velmi cennou zkušenost vyzkoušet si první pomoc na autentických modelových situacích v cizím prostředí a v konkurenci kolegů, hodnocenou profesionálními záchranáři.

Všem patří velké poděkování za skvělou reprezentaci naší školy.

Mgr. Hana Kovářová, vedoucí semináře první pomoci

Fotogalerie zde

 


Související články