Centrum pro seniory a ukázky první pomoci

  • 7. Únor 2017 - 11:23

SZŠ Kroměříž v rámci aktivit Centra zdraví spolupracuje také s Centrem pro seniory Zachar, kde každoročně zaštiťuje odborné přednášky ze zdravotní oblasti a nabízí měření hodnot glykémie, cholesterolu, krevního tlaku, také určení krevní skupiny a vypočítání BMI, včetně tělesného tuku. 

V letošním roce jsme zahájili sérii odborných přednášek tématem ,,První pomoc u naléhavých stavů“. Právě senioři se často setkávají s problematikou akutních, nečekaných situací,  kdy je žádoucí  zareagovat rychle a správně. Odborná přednáška Mgr. Hany Kovářové byla doplněna praktickými ukázkami zinscenovanými žákyněmi 4. ročníku Natálií Lysákovou a Klárou Janalíkovou. Účastníci přednášky prokázali fundovanými dotazy a podnětnými připomínkami zájem, ale i rozsáhlé znalosti z oblasti první pomoci. Příjemná atmosféra a spolupráce zúčastněných doplila náročnou problematiku velmi pozitivně.

Následující přednáška, která se uskuteční ve středu 1. 3. 2017, bude informovat o tom. že "Stáří není nemoc".

Mgr. Hana Kovářová

 

 


Související články