Centrum zdraví

  • 19. Prosinec 2017 - 12:01

Centrum zdraví při Střední zdravotnické škole Kroměříž si ve školním roce 2017/2018 připravilo nejen různé aktivity (odborné přednášky, besedy, edukační programy, měření ukazatelů zdraví) ale také spolupracuje s externích subjekty, které se specializují na oblast zdraví.

 Jedním z hlavních cílů Centra zdraví je přispívat ke zvýšení kvality života populace v následujících oblastech :

  • propagace principů zdravého životního stylu v oblasti výživy, aktivity, odpočinku
  • prevence sociálně patologických jevů
  • prevence vzniku a rozvoje civilizačních onemocnění

Cílovou skupinu tvoří žáci základních a středních škol včetně pedagogů, senioři, zdravotně postižení spoluobčané a široká veřejnost.

Koordinátor Centra zdraví: Mgr. Andrea Machalová

 


Související články