Centrum zdraví opět zahájilo svoji činnost

  • 23. Září 2013 - 10:08

Evropský týden mobility

Do osvětové kampaně iniciované Evropskou komisí, do níž se každoročně zapojuje na 133 milionů lidí  z přibližně 1300 evropských měst, se zapojila prostřednictvím žáků 3. ročníku také naše škola. Ve středu 18. září 2013 od 13:30 se na Hanáckém náměstí konala akce s názvem BĚH NADĚJE. Hlavní organizátor - Sokol Kroměříž – připravil zajímavý program, na němž se podíleli i zástupci Centra zdraví při naší škole. „Aktivním účastníkům běhu i návštěvníkům Hanáckého náměstí jsme nabídli možnost změření krevního tlaku, určení BMI a jednoduchý zátěžový test hodnotící aktuální kondici. I přes chladnější počasí zde panovala příjemná atmosféra podporovaná reprodukovanou hudbou. Naše stanoviště navštívili zájemci nejrůznějšího věku – od malých dětí a jejich učitelek po seniory. Akce se zúčastnilo kolem sta seniorů, kteří se aktivně zapojili do nejrůznějších aktivit. Byli jsme tím překvapeni. Myslím, že jsme odvedli dobrou práci, navíc jsme se zdokonalili v měření krevního tlaku a některým z  vyšetřených účastníků jsme předali potřebné informace vč. doporučení k návštěvě jejich praktického lékaře, který je vyšetří podrobněji, aby se odhalilo riziko vysokého krevního tlaku.“

David Klučka, 3.B


Související články