Co by měl žadatel o zkoušku zvládnout před zkouškou?

  • 6. Duben 2012 - 12:55

Předpokladem pro úspěšné absolvování zkoušky je osvojení patřičných vědomostí a dovedností vyplývajících z kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Sportovní masáž.

Kvalifikační standard pro profesní kvalifikaci Sportovní masáž je uveden na: http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?s=35&id=241
Uchazeč o zkoušku obdrží od autorizované osoby, které adresoval přihlášku ke zkoušce,  do 21 dnů od přijetí přihlášky pozvánku ke zkoušce, v níž budou uvedeny tyto údaje:
- jméno a příjmení žadatele o zkoušku, jeho datum narození a adresa trvalého pobytu
- název profesní kvalifikace, jejíž dosažení bude zkouškou ověřováno
- den, čas a místo zkoušky
- výše úhrady za provedení zkoušky, termín a způsob provedení úhrady
- doklady, které musí uchazeč o zkoušku předložit před zahájením zkoušky.


Související články