Další vzdělávání pro pedagogické pracovníky

  • 1. Květen 2013 - 9:12

SZŠ Kroměříž v rámci projektu podpořeného ESF kontinuálně rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání.

Je určeno pro pedagogické pracovníky - učitele odborných předmětů na zdravotnických školách.
Ústředním tématem nejbližšího semináře, který se uskuteční 12. - 14. 6. 2013, je péče o nemocné s psychiatrickým onemocněním. Dvacet přihlášených učitelek z moravských zdravotnických škol absolvuje medicínský, ošetřovatelský a pedagogický modul v rozsahu 22 prezenčních a 10 distančních hodin.
Tento nový vzdělávací program škola vytvořila ve spolupráci s lékaři a odbornými pracovníky Psychiatrické léčebny v Kroměříži.


Související články