Dárcovství kostní dřeně

  • 3. Červen 2019 - 13:47

Dne 3. 6. 2019 se žáci 3. ročníků naší školy oboru Zdravotnický asistent zúčastnili přednášky Českého červeného kříže na téma: „ Dárcovství kostní dřeně“.

Pracovnice ČČK KM paní Juračková Alice představila žákům registr kostní dřeně, význam dárcovství. Zároveň žáci shlédli tři příběhy vyléčených pacientů. Všichni účinkující pacienti se vyléčili díky dárcům kostní dřeně.

Na závěr měli žáci možnost se do registru dárců kostní dřeně sami přihlásit. Tuto možnost žáci aktivně využili a pomocí pracovnice ČČK se do registru přihlásili.

Mgr. Přijalová Andrea

V rámci této akce, kterou pořádá SZŠ Kroměříž, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace školy. SZŠ kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.


Související články