Dobré příklady praxe ve výuce ošetřovatelství

  • 27. Leden 2017 - 13:19

Ve dnech 29. 11. 2016 a 20. 1. 2017 naše třídy 5. V a 2. A navštívila vzácná návštěva. 

Přijela k nám do školy paní s kolostomií, kterou doprovázel její manžel. Nejdříve jsme byli seznámeni s celým průběhem její dosavadní léčby. Dozvěděli jsme se, že dříve měla ileostomii, v různých nemocnicích prodělala mnoho operací v krátkých intervalech za sebou,  přesto neztrácí chuť do života. Posléze nám ukázala všechny své pomůcky, které běžně používá.. Ty jsme si mohli prohlédnout. Nejzajímavější pro nás byla praktická ukázka, jak o svou kolostomii pečuje. Ochotně nám odpovídala na všechny naše dotazy.

Přednáška pro žáky 2. i 5. ročníku byla velmi zajímavá, poučná a přínosná. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací a bylo výtečné, že jsme měli tu možnost seznámit se s kolostomií a vidět ji na vlastní oči. Tímhle bychom chtěli poděkovat manželům Šumberovým, že souhlasili  a přijeli za námi na super setkání do výuky.

Vypracovali Kristýna Mrňková a Lukáš Janáček, 2. A.

                                                                                                                                                                             


Související články