Doplnění informací v praxi

  • 22. Listopad 2018 - 10:04

V teorii ošetřovatelství se žáci 3. a 4. ročníku seznamují s problematikou nejrůznějších medicínských oborů.

Charakteristika onemocnění, diagnostické metody, příčiny, příznaky, terapie, prognóza a ošetřovatelská péče u jednotlivých onemocnění – to jsou oblasti této teoretické výuky. Kvůli uvědomění si specifik psychiatrie tentokrát budoucí maturanti navštívili nedalekou Psychiatrickou nemocnici, kde se mohli prostřednictvím staniční sestry na vlastní oči seznámit s ošetřovací jednotkou, režimem oddělení, způsobem práce, ale také legislativní problematikou duševně nemocných, včetně konkrétních informací ohledně psychiatrických diagnóz z úst lékaře. Za praktické doplnění teoretických informací, které je velmi důležité pro studium i další práci budoucích zdravotníků, vděčíme našim sociálním partnerům, budoucím zaměstnavatelům našich žáků. Za spolupráci a vstřícnost velmi děkujeme.

Mgr. Hana Kovářová


Související články