Doplňkové volby do školské rady

  • 11. Červen 2017 - 8:52

Ředitelka Střední zdravotnické školy Kroměříž, PhDr. Ludmila Hanáková, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 167 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), doplňkové volby na uvolněné místo člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a za žáky zletilé. 

Termín konání doplňkových voleb: čtvrtek 29. června 2017 od 8:00 do 16:00 v kanceláři školy

Bližší informace v přiloženém dokumentu.


Související články