Důležité informace pro maturanty!

  • 20. Listopad 2012 - 12:34

Od jarního zkušebního období 2013 dochází ke změnám v obsahu a organizaci maturitní zkoušky

Přihlášky k maturitní zkoušce podávají žáci řediteli školy do 1. prosince. Podle obecných pravidel pro počítání lhůt platí, že připadá-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. V roce 2012 tedy musí žáci podat řediteli školy přihlášku k jarnímu zkušebnímu období 2013 do pondělí 3. prosince.


Ve společné části jsou 2 povinné zkoušky: z českého jazyka a literatury a druhého předmětu, kde si žák zvolí mezi matematikou a cizím jazykem vyučovaným v jeho škole (§ 78 odst. 1 a 2 školského zákona).

Nepovinné zkoušky ve společné části mohou být nejvýše 2 a žák je může konat pouze z matematiky, pokud z ní nekoná povinnou zkoušku, a cizího jazyka vyučovaného v dané škole, z něhož nekoná povinnou zkoušku (§ 78 odst. 5 školského zákona).

Zkoušky společné části mají pouze jednu úroveň obtížnosti, pro niž se použijí dosavadní katalogy pro základní úroveň obtížnosti. To platí pro povinné i nepovinné zkoušky a také pro konání opravných a náhradních zkoušek maturanty z let 2011 a 2012 (přechodná ustanovení v čl. II novely).

Výsledky písemných prací a didaktických testů ve společné části se žáci dozvědí ještě před začátkem ústních zkoušek společné části (§ 22 odst. 2 a 3 vyhlášky).

Před konáním didaktického testu z matematiky mají žáci 15 minut na volbu postupu řešení; protokol o výsledcích společné části se tiskne na běžný arch papíru; hodnocení nepovinných zkoušek společné části se zjednoduší na výrok "uspěl/neuspěl".


Související články