ENGLISH CLUB

  • 9. Březen 2016 - 10:26

Anglický klub je nepovinný kroužek, který v současné době navštěvuje deset žáků zdravotnické školy. Členové anglického klubu se schází každý pátek v 7 hodin ráno a pomocí různých aktivit si rozšiřují slovní zásobu, upevňují gramatické vazby a celkově zlepšují jazykové kompetence. Hlavní náplní práce klubu pro rok 2015/2016  je tvorba poezie. Žáci na základě zadání tvoří krátké básně, které jsou vystavovány ve vestibulu školy. Mezi zadání byly zařazeny například Diamante poem, ABC poem, Black out poem, Imagine poem, Acronym poem či Xmas poem. Ke klubu je také vytvořena skupina na facebooku.

Ukázky tvorby žáků:


Související články