Evropský den jazyků

  • 4. Říjen 2018 - 5:23

Ve čtvrtek 27. 9. se na naší škole konal již tradiční Evropský den jazyků, jenž je nepochybně velmi chvályhodnou iniciativou Rady Evropy ve Štrasburku.

 Jeho cílem je především propagace bohaté jazykové a kulturní rozmanitosti Evropy, která se musí zachovat a o niž je nutné pečovat.

Naše pojetí tohoto dne však letos dalece přesáhlo hranice Evropy, jelikož bylo toliko ve znamení angličtiny, která je po čínštině a španělštině třetím nejužívanějším jazykem na světě, a šesti světových zemí, v nichž se právě anglicky hovoří. Studenti napříč ročníky tak byli rozděleni do šesti pracovních skupin, přičemž každá z nich představovala právě jednu z anglicky mluvících zemí (Spojené království a Irsko, USA, Austrálie, Nový Zéland, Kanada, Jihoafrická republika). Na začátku Dne jazyků pak tyto skupiny vytvořily velmi povedené panely, jež budou v budoucnu krášlit prostory školy. Poté studenti formou vzájemné výměny v jednotlivých skupinách předali nabyté znalosti také ostatním kolegům.

Všem zúčastněným studentům i vyučujícím patří velký dík za zdárný průběh celé akce.

Mgr. Patrik Dudek

Fotogalerie zde

V rámci této akce byly pořizovány obrazové záznamy za účelem prezentace školy. SZŠ Kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.  

 

 

 

 

 

 

 

 


Související články