Exkurze do Masarykova onkologického ústavu v Brně a do budovy soudního lékařství

  • 4. Duben 2012 - 6:41

V pátek 27. ledna jsme se zúčastnili exkurze v onkologickém ústavu v Brně. Exkurze byla pro nás velmi přínosná už jen proto, že jsme si zopakovali maturitní témata z onkologie, konkrétně kolorectální karcinom a nádorové onemocnění prsu.

                                                                                                                                                                                                                                           
V přízemí onkologického ústavu nás přivítala magistra Helena Sedláčková, která nás ústavem provedla. Nejprve jsme se šli podívat do onkologického informačního centra, kde nám vysvětlila podstatu fungování informačního centra paní Božena Skřítecká. Zajímavou nabídkou onkologického ústavu, která nás všechny zaujala, byl preventivní onkologický program pro každého, který je určen pro samoplátce a jeho cena je 4400kč. Je to jistý balíček vyšetření. Pokud tato vyšetření absolvujete s negativním nálezem, budete mít určitou pravděpodobnost, že k danému datu netrpíte nádorovou chorobou. Po vyhodnocení všech vyšetření jako je například test na okultní krvácení, EKG, RTG, vám výsledek dojde vždy písemnou formou na vaši adresu.

                           
Poté jsme se přesunuli do poslechového sálu, kde jsme se dozvěděli plno přínosných informací jako to, že Masarykův onkologický ústav je jediným onkologickým centrem s celostátní působností a je také velmi známý v zahraničí. Pracují zde vysoce kvalifikovaní odborníci a specialisté, lékaři, nelékařští zdravotničtí pracovníci i ostatní personál, jež sledují nejnovější trendy v léčbě nádorových onemocnění a disponují moderním přístrojovým vybavením. Získali jsme také spoustu zajímavých informací o rakovině. Například, že rakovina je onemocnění vyššího věku, ale ne vždy tomu tak musí být. Dozvěděli jsme se o možnosti očkování proti rakovině děložního čípku. Nejdůležitější je však stále prevence, například omezení příjmu tučného masa a kouření.


V poučném videu nám bylo sděleno, že nejčastější jsou nádory plic u mužů, kde je výskyt možný až na 95 procent. Rakovina bývá dědičná, proto se zjišťují dědičné predispozice. Největší pravděpodobnost dědičnosti je u rakoviny prsu a vaječníků je to způsobeno tím, že je chyba v genu. Po tomto videu nastoupila lektorka Eva Vránová, která nám přednášela o rakovině střev, konečníku, prsu a na závěr nám předala informace o čím dál rozšířenější rakovině varlat.


Po skončení přednášky jsme se přesunuli do budovy soudního lékařství v Brně. Úvodní slova pronesla vrchní sestra ÚSL Bc. Naděžda Fojtů, která nás také ústavem provedla. Následovně jsme se rozděleni do dvou skupin, seznámili s anatomickou pitvou lidského těla spojenou s  odborným výkladem a navštívili místní muzeem exponátů, kde jsme si vyslechli řadu příběhů, o vystavených anatomických preparátech - příčinách úmrtí, vražedných zbraních apod. Bylo to velmi zajímavé. Na pitevně jsme viděli celkem tři těla, jedno kde byly provedeny jen základní řezy a orgány byly uloženy na „svých“ místech, druhé bylo už bez orgánů a na orgánech byly provedeny řezy kvůli zjištění stavu orgánů a třetí tělo bylo již několik týdnů ve fázi rozkladu. Na poslední tělo se šla podívat jen hrstka odvážných, protože už se jednalo o tělo v rozkladu, tak jak jsme je doposud znali jen ze známých krimi seriálů.


Obě dvě exkurze pro nás byly velice poučné a zajímavé. Chtěli bychom také poděkovat paní magistře Alžbětě Panákové a magistře Haně Matoškové, že s námi tento „výlet“ absolvovaly.


Za 4.A: Zuzana Šuterová, Eva Holomková a za 4.B: Roman Pešek.


Související články