Exkurze – Hematologické a transfuzní oddělení, Kroměřížská nemocnice a.s.

  • 26. Červen 2012 - 12:35

Počátkem června se žáci 2.B zúčastnili exkurze do kroměřížské nemocnice. V rámci výuky ošetřovatelství jsme navštívili hematologické a transfuzní oddělení. Naší průvodkyní se stala primářka MUDr. Zdena Hřebačková, která v úvodní přednášce seznámila žáky s činností oddělení, s problematikou dárcovství krve, i s výhodami, které dárce získá, pokud přijde krev darovat.


Poté jsme si prohlédli odběrovou místnost, kde v pohodlném křesle probíhají samotné odběry krve od dárců. Součástí oddělení jsou i skladovací prostory jednotlivých transfuzních přípravků, a tak mnozí z nás mohli poprvé vidět zmraženou plazmu nebo erymasu. Paní primářka nám v celém průběhu odpovídala na naše dotazy a na závěr vysvětlila i poslední záhadu, co jsou to „resuspendované erytrocyty bez buffy cout“.
Osobní návštěva transfuzního oddělení byla pro nás výborným způsobem, jak se seznámit co nejvíce prakticky s celým procesem darování krve.

Mgr. Alžběta Panáková

Fotografie v samostatné fotogalerii.


Související články