Exkurze na Centrální sterilizaci

  • 2. Duben 2019 - 11:55

Dne 28.3.2019 jsme my, žáci tříd 1.A a 1.B, společně s našimi vyučujícími šli v rámci předmětu Ošetřovatelské postupy na exkurzi na oddělení Centrální sterilizace Kroměřížské nemocnice.

Prováděla nás staniční sestra Irena Glacová. Na začátku nás seznámila s tím, co všechno se na centrální sterilizaci děje a poté nám ukázala jednotlivé kroky. Viděli jsme úkony předsterilizační přípravy - jak fungují myčky a jaký je mezi nimi rozdíl, jak se naředí roztok na dezinfekci pomůcek, samotný proces dezinfekce atd. Poté jsme se oblékli do plášťů, nasadili si čepice, návleky na boty a přesunuli jsme se do prostor, kde se odehrává samotná sterilizace. Staniční sestra společně s dvěma dalšími sestrami nám ukázala jednotlivé sterilizátory, balení materiálu ke sterilizaci do různých druhů obalů, zapisování do dokumentace, indikátory sterilizace, navážení materiálu do sterilizačních přístrojů, atd. Provedla nás také skladem, ve kterém se připravuje obvazový materiál, který na nočních směnách sestry chystají.

Exkurze byla velmi zajímavá a doplnila naše předchozí vědomosti z předmětů Teorie ošetřovatelství a Ošetřovatelské postupy. Za exkurzi mnohokrát děkujeme. 

Za třídu 1.B Ondřej Savčák, Jiří Ježek

V rámci této akce, kterou pořádá SZŠ Kroměříž, byly pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace školy. SZŠ Kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.


Související články