Exkurze na sádrovnu a ambulanci ošetření ran

  • 16. Květen 2017 - 13:56

V úterý 9.5.2017 žáci třídy 1.B v rámci výuky OPO opět navštívili Kroměřížskou nemocnici.

A tentokrát to byly pracoviště chirurgického oddělení – sádrovna a ambulance pro ošetřování ran. Na sádrovně se dozvěděli informace o přikládání imobilizačních obvazů a mohli si i postup sami vyzkoušet. Na vše dohlížel a vedl je pan ošetřovatel Pražák. Po skončení praktických ukázek se přesunuli do ambulance ošetřování ran, kde se jich ujala převazová sestra paní Sedláčková. Žákům vysvětlila organizaci práce na ambulanci a ukázala pomůcky, které se užívají k metodě vlhkého hojení ran. Žáci měli opět možnost shlédnout praktickou ukázku ošetření.

Exkurze na tato pracoviště byla oživením hodin ošetřovatelských postupů a žáci byli rádi, že měli možnost si zkusit metody obvazové techniky v praxi.

Mgr. Naděžda Procházková

Fotogalerie zde


Související články