Exkurze na Záchytné protialkoholní stanici v Kroměříži

  • 7. Listopad 2011 - 23:00

Dne 8.11.2011 proběhla v rámci předmětu Ochrana veřejného zdraví  exkurze pro žáky 2.ročníků na Záchytnou protialkoholní stanici v Kroměříži.

Odborný výklad nám podala hlavní sestra nemocnice M.Christovová, ale také staniční sestra.  Žáci měli možnost nahlédnout do celého prostoru protialkoholní záchytné stanice, stejně tak byli informováni      o všech procedurách, kterými musí uživatel stanice projít.

Exkurze se setkala s velmi pozitivním ohlasem ze strany žáků. Takto exkurze také naplňuje jeden z cílů Minimálního preventivního programu pro šk. rok 2011/2012.

 


Související články