Exkurze ve Vídni

  • 21. Prosinec 2018 - 5:56

V adventním čase, ve středu 12. 12. 2018, naše škola ve spolupráci s Nemocnicí Milosrdných sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži uspořádala exkurzi do nemocnice Kongregace Milosrdných sester ve Vídni. 

Exkurze sestávala ze dvou částí. Dopoledne jsme navštívili tradiční vídeňské trhy, odpoledne se pak žáci třetích ročníků a večerního studia přemístili do uvedené nemocnice. Poznali jsme koncepci interdisciplinární a holistické péče ve specializované klinice gastroenterologie, urologie a psychosomatické léčby. Získané informace pro nás byly obohacující, inspirující, jiné motivovaly k přemýšlení a spolupráci. Velkým překvapením byla přednáška pana ředitele ze zdravotnické školy ve Vídni, který měl dokonce připravenou uvítací řeč v českém jazyce, a seznámil žáky mimo jiné se strukturou školství v Rakousku.

Děkujeme Mgr. Tenčíkové, vrchní sestře z Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul, za výpomoc při organizaci a všem zaměstnancům kliniky a zástupcům Kongregace Milosrdných sester ve Vídni za velmi milé přijetí.

Exkurze byla pro naše žáky a vyučující obohacující.

Mgr. Věra Koščová                                                               

 


Související články