I odborní učitelé se vzdělávají

  • 26. Listopad 2019 - 8:37

Dne 25. 11. 2019 se učitelky odborných předmětů zúčastnily kurzu Úvod do problematiky péče o inkontinentní uživatele. 

Cílem bylo seznámit učitelky především s novinkami v péči o inkontinentního uživatele.

Kurz vedla account managerka firmy Hartmann Mgr. Petra Helmanová. Na začátku předala základní informace o problematice inkontinence v přímé péči, především nejčastější chyby, které se v péči vyskytují. Následovalo přednáška o ošetření a péči s praktickým nácvikem použití různých inkontinentních pomůcek.

Kurz byl pro odborné učitelky přínosem. Získané vědomosti a dovednosti nyní mohou aktivně předávat žákům naší školy.

Mgr. Andrea Přijalová


Související články