Informace k výsledkům přijímacího řízení

  • 21. Duben 2016 - 16:05

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 naleznete v přiloženém souboru.

Přijatým uchazečům připomínáme, aby potvrdili svůj úmysl studovat odevzdáním svého zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků hodnocení.

Nepřijatým uchazečům bude odesláno písemné rozhodnutí o nepřijetí. V takovém případě doporučujeme podat odvolání, a to do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (vzor odvolání zde), pro jakékoli další informace kontaktujte naši školu na tel: 573 339 576, sekretariat@szskm.cz

Výpisy výsledků didaktických testů lze obdržet kterýkoli pracovní den (od 7 do 15 hod.) na sekretariátě školy - týká se pouze uchazečů, kteří konali testy na naší škole.

 

 


Související články