Jak jsem soutěžila s kožními parazity

  • 1. Duben 2015 - 12:52

Dne 26. 3. 2015 jsem se zúčastnila celorepublikové soutěže v ošetřovatelství v Praze.

Vydaly jsme se tam s mojí paní učitelkou třídní Mgr. Naděždou Procházkovou. Do Prahy jsme jely tři hodiny vlakem, v průběhu nám nabídli i něco malého k jídlu a pití, takže cesta byla velmi příjemná.      

Soutěž se konala na Střední zdravotnické škole Ruská. Ústředním tématem soutěže byla hygienická péče. Zúčastnilo se dohromady devět žákyň z různých zdravotnických škol z celé republiky. Všechny soutěžící měly nachystanou vlastní prezentaci z nabídnutých témat úzce souvisejících s poskytováním hygienické péče v nemocnici.  Prezentace jsme přednesly v pořadí, které jsme si při příjezdu vylosovaly. Já jsem měla připravené téma Vši a jiní kožní parazité. Po splnění teoretického zadání jsem si vylosovala praktický úkol. Obsahem mého úkolu bylo mytí vlasů u pacienta po pádu. Pacient se připravoval na EEG vyšetření, takže jsem musela provést mytí vlasů na lůžku. Při některých praktických úkolech hráli roli nemocného žáci z hostitelské školy, a já jsem měla zrovna štěstí na jednoho milého studenta, takže praktické provedení úkolu bylo pro mne snadnou a milou záležitostí. Na všech z nás byla sice vidět tréma, ale nakonec jsme úkoly zvládli myslím dobře. Až se dosoutěžilo, tak jsme s paní učitelkou absolvovaly prohlídku školy, která se mi zas tak moc nelíbila. Ta naše je o moc hezčí.

Na závěr proběhlo vyhlášení výsledků a my jsme se vydaly na dlouhou cestu domů. Bohužel jsem se neumístila na žádném z prvních tří hodnocených míst, ale poznala jsem prostředí jiné školy, seznámila jsem se s novými lidmi a myslím, že to byla velmi dobrá odborná zkušenost a mohu říci, že se mi to líbilo.

Eliška Patrmanová, žákyně třídy 3.A

Fotogalerie zde


Související články