Jak jsem uspěl na Festivalu ošetřovatelských kazuistik

  • 28. Březen 2019 - 10:45

Dne 27. března 2019 se výprava šesti žáků pod vedením paní učitelky Kovářové vydala reprezentovat naši školu na XV. ročník Festivalu ošetřovatelských kazuistik do Zlína. Zúčastnilo se jej celkem devět škol, od Brna až po Frýdek-Místek, zkrátka z celého našeho okolí.

Reprezentací naší školy jsem byl pověřen já, Miroslav Olivík. Jsem žákem 3. ročníku. Výpravu doplnili i naděje pro soutěž v příštím roce, a to: Aleš Trhlík, Adéla Sedlářová, Lucie Pospíšilová, Adéla Zavřelová a Tereza Sokolová, totiž žáci 2. ročníku. Všichni studujeme obor zdravotnický asistent. Zpracoval jsem si kazuistiku z mé praxe, a to u nemocného s chirurgickým řešením nádoru močového měchýře. Zajímavé téma, pěkné zpracování a autentický přednes zaujal obě poroty (žákovskou i odbornou) a i přes velkou konkurenci jsem se nakonec umístil na 3. místě u odborné poroty a na 2. místě u poroty složené z žákovských zástupců jednotlivých středních zdravotnických škol. Prezentace obsahovala odbornou teoretickou část s vysvětlením diagnózy pacienta, vyšetření a léčby a anamnézu dle modelu M. Gordonové, ošetřovatelské problémy i s řešením a v neposlední řadě jsem zakomponoval do svého výkladu i videa mého rozhovoru s urologickým odborníkem, zástupcem primáře urologického oddělení, MUDr. Michalem Plintovičem a specializovanou sestrou JIP urologického oddělení Kroměřížské nemocnice, a. s. Mgr. Ivetou Skácelovou.

Akce se nesla ve velmi příjemné atmosféře a nechyběl zde ani závěrečný workshop pro studenty, v němž si mohli předat zkušenosti z praktického vyučování a aktivit jednotlivých škol.

Tímto článkem děkuji všem zúčastněným a SZŠ a VOŠZ Zlín za organizaci této akce s již tak dlouhou tradicí.

Miroslav Olivík, žák 3. B

Fotogalerie zde

V rámci této akce, kterou pořádá SZŠ Kroměříž, byly pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace školy. SZŠ Kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.


Související články