Jak jsme si letos vedli v projektu ZDRAVÝ ÚSMĚV?

  • 9. Červen 2014 - 9:37

Začněme formálním konstatováním: Zdravotně preventivní projekt ZDRAVÝ ÚSMĚV v letošním školním roce splnil své cíle.  Co to konkrétně znamená?

Začátkem června 2014 se uskutečnila poslední vzdělávací lekce z dlouhého maratonu naplánovaných vyučovacích hodin, které jsou základními aktivitami projektu. Pro nezasvěcené je třeba vysvětlit, že projekt Zdravý úsměv, jehož cílem je propagovat dentální hygienu v populaci předškolních dětí, realizuje naše škola každoročně již od roku 2001, a to formou edukačních hodin realizovaných přímo v mateřských školách. Cílovou skupinou jsou děti ve věku 5-6 let. Lektory jsou vyškolení žáci SZŠ Kroměříž. Aktuálně spolupracujeme s 12 mateřskými školkami, kam naši žáci v předem dohodnutých termínech docházejí učit děti pečovat o chrup. Řídí se přitom metodikou zpracovanou specialisty ze Stomatologické kliniky FN v Hradci Králové, která je odborným garantem celostátního projektu.

Letos jsme realizovali 144 vyučovacích lekcí ve 24 třídách 12 mateřských škol. V období od února do června 2014 jsme pracovali s 583 dětmi. Odhadujeme, že za dobu trvání projektu jsme oslovili přibližně 8 000 dětí.

Zdravý úsměv je jednou z mnoha mimovyučovacích aktivit, které škola nabízí žákům pro zdokonalení odborných kompetencí, a nadto aktivitou žáky velmi vyhledávanou. Věříme proto, že i v příštích letech nalezneme dostatek kreativních a energických instruktorů z řad žáků, abychom mohli dostát cílům tohoto společensky prospěšného projektu v nastavené kvalitě i v kvantitativních parametrech.

PhDr. Ludmila Hanáková

Fotogalerie zde


Související články