Jak se žije ve Vazební věznici Praha – Pankrác?

  • 20. Listopad 2018 - 13:47

Žáci maturitního oboru sociální činnost, měli jedinečnou možnost navštívit Vazební věznici v Praze – Pankráci. 

Teoretické znalosti, které studenti získali v odborných předmětech, jako je právo, sociální péče či veřejná správa, mohli nyní promítnout a srovnat v reálném prostředí penitenciární péče. Věznice zajišťuje výkon vazby obviněných mužů a žen a výkon trestu odnětí svobody u mužů a žen ve věznici typu s dohledem, dozorem a ostrahou. Kapacita vazební věznice je asi 1 200 míst. Cílová skupina je velmi široká. Na základě rozhodnutí soudu zde mohou být umístěny děti od 15-ti let věku, ale nacházejí se zde také vězni kolem  60- ti let a více. Rovněž národností složení je poměrně pestré. Jedná se především o Ukrajince, Vietnamce či Rumuny.

Samotná budova věznice vzbuzovala respekt již při samotném příchodu. Vlastní procedura vstupu  do budovy zahrnovala bezpečnostní opatření, jako je kontrola dokladů totožnosti či kontrola na detektoru kovu. Celou exkurzi umocňoval fakt, že vše probíhalo v reálném prostředí a za provozu věznice. V prostorech věznice, na nádvořích nebo v nemocnici bylo běžné potkat dozorce s vězni, advokáty či pracující vězně, kteří pečují o prostředí a okolí vazební věznice. V rámci exkurze měli žáci také možnost navštívit nemocnici s poliklinikou a Památník Pankráce s tzv. Pankráckou sekyrárnou.

   Nedílnou součásti věznice je nemocnice s poliklinikou. Tato nemocnice nabízí komplexní péči v rozsahu základní, specializované a zvlášť specializované diagnostické a léčebné péče osobám ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody s celorepublikovou působností.

V roce 1965 byl zpřístupněn Památník Pankrác, který byl  původně věnovaný pouze obětem nacismu.  Od 90. let jsou však v jeho expozici, dokumentující vývoj vězeňství a zároveň uchovávající původní nacisty používanou gilotinu, připomínáni i další, dříve zamlčované, oběti bezpráví z dob socialistické diktatury.   Památník sídlí v několika celách, kde byli drženi odsouzení k trestu smrti a  jeho součástí je i trojice místností pankrácké sekyrárny. Jeho součástí je také expozice o historii vězeňství umístěná v prostorách trojice cel. Na expozici navazuje pietní síň věnovaná obětem obou totalitních režimů a tři místnosti pankrácké sekyrárny.

 


Související články