Jak si navzájem lépe porozumíme

  • 20. Březen 2015 - 5:53

Téma vyhlášené celostátní předmětovou komisí psychologie ve školním roce 2014/15  bylo zpracováváno formou seminární práce.

Následný přednes práce s připravenou power pointovou prezentací s možností doplnit audio či video záznamem byl předmětem regionálního kola soutěže v psychologii a komunikaci na Masarykově gymnáziu, Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické dne 6. 3. 2015. Naši školu reprezentovala žákyně 3.ročníku Karolína Černochová. Soutěži předcházelo školní kolo, kde žákyně vyhrála. Karolína zpracovávala vysoce odborné téma transakční analýzy a jeho využití v komunikaci zdravotnického personálu v praxi. Uchvátila porotu přednesem, zpracováním tématu i porozuměním složité techniky. Přesto se nakonec více líbilo téma žákyně ze Zlína, která sama trpí hraniční poruchou osobnosti a prezentovala velmi citlivé téma vlastní zkušenosti a žáka taktéž ze Zlína, jež ukazoval techniky provádějící na své matce po operaci spánkového laloku po úraze. Práce jednotlivých žáků byly velmi různorodé, kreativní a tudíž hodnocení nebylo jednoduché. Žáci své nabyté zkušenosti jistě využijí v budoucím studiu i životě.

Mgr. Hana Kovářová


Související články