Kam po maturitě?

  • 9. Listopad 2015 - 6:58

Cyklus seminářů pro žáky 4. ročníku zahájen!

Na všechny čtvrťáky letos dolehne zodpovědnost za závažné rozhodnutí. Budou se rozmýšlet, kam zamíří po maturitě. Nezasvěcenému pozorovateli by se mohlo zdát, že času je ještě dost, vždyť se maturuje až v květnu 2016.  Nikoliv! Tak závažné rozhodnutí je třeba promyslet, v dostatečném předstihu naplánovat ev. ověřit, zda zvolená cesta je uskutečnitelná. Není vhodné nechávat rozhodnutí na poslední chvíli a nakonec, v časové tísni, vybrat nevhodně …..

I z těchto důvodů zahajujeme již 10. listopadu od 14.15 cyklus seminářů Kam po maturitě, jehož smyslem je informovat žáky o možnostech pomaturitního uplatnění a konzultovat konkrétní plány a možnosti profesní profilace.

Na prvním semináři se budeme snažit vyburcovat žáky jednak k přemýšlení (nad sebou samými), jednak k aktivitě -  k naplánování osobní profesní strategie, ke stanovení individuálních profesních cílů.

Další semináře budou většinou organizovány ve spolupráci s odborníky – např. s pracovníky úřadu práce, se zástupci vzdělávacích a pracovních agentur, se zástupci společnosti SCIO apod. Stalo se již běžnou praxí, že podrobné informace o možnostech studia i zaměstnání poskytuji u příležitosti třídních schůzek také rodičům maturujících žáků. 

O všech konaných seminářích budou žáci předem informování prostřednictvím interních vývěsek.

 

PhDr. Ludmila Hanáková

výchovná poradkyně


Související články