Kam po škole?

  • 6. Listopad 2018 - 5:55

Dne 5. listopadu 2018 se v aule SZŠ konala beseda pro 4. ročníky s naší bývalou absolventkou a nyní studentkou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty humanitních studií. 

Denisa Zima si připravila zajímavou prezentaci, ve které naše žáky seznámila se studijními obory nabízenými pro příští akademický rok. Vedle toho žákům vysvětlila systém příjímacího řízení, ale i studentský život ve Zlíně, možnost ubytování, stravování, kulturního a sportovního vyžití, které nedaleké krajské město studentům umožňuje.  Rovněž žákům vysvětlila i systém vzdělávání na vysoké škole, např. kreditní systém ve Stagu, zkouškové období, členění akademického roku, praxi a stáže nejen v ČR, ale i v zahraničí, stejně jako možné uplatnění na pracovním trhu.

Domnívám se, že tento tzv. „peer“ přístup je pro žáky poutavý a zajímavý, protože k nim hovořila jejich vrstevnice, kterou si ještě mnozí z předchozích let pamatovali, sdělila jim jejich jazykem informace z pohledu studenta a žáci se rovněž neostýchali tak klást celou řadu otázek, které v rámci besedy vyplynuly.

Mgr. Veronika Stará, kariérový poradce

V rámci této akce, kterou pořádá SZŠ Kroměříž, byly pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace školy. SZŠ Kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.


Související články