Kouření je přežitek
  • 17. Listopad 2012 - 10:09

Dne 19. listopadu 2012 navštívili žáci druhých ročníků základní školy Slovan, U Sýpek, Oskol a Zachar. Cílem této návštěvy bylo seznámit žáky především šestých ročníků s následky kouření.

koureni
koureni
koureni
koureni