Lyžařský kurz

  • 17. Březen 2015 - 10:20

Lyžařský kurz prvního ročníku se uskutečnil ve dnech 22. 2. – 27. 2. 2015 v malebné vesničce Kunčice u Starého města pod Kralickým Sněžníkem.

Lyžařský kurz byl realizován poprvé v nové podobě, a to se všemi žáky ze  třídy 1. A.  Žáci byli rozděleni na dvě skupiny - na skupinu lyžařů a skupinu nelyžařů. Pro obě skupiny byl připraven velmi zajímavý program. Šlo nám především o to, aby se kolektiv třídy lépe poznal i v jiném prostředí než ve škole.  V neposlední řadě šlo také o to, aby byl co nejvíce žákům umožněn pobyt na zdravém vzduchu v příjemném zimním prostředí. Nebylo to jednoduché, příprava organizátorů byla velmi náročná. Myslíme si ale, že myšlenka společného pobytu se povedla. Všichni žáci se naučili lyžovat, svědčí o tom i závěrečný závod ve slalomu, který všichni zvládli. Nelyžaři kromě pobytu venku na bobech a saních vytvořili spoustu krásných výrobků a připravili pěkný program s paní učitelkou třídní. Večerní programy probíhaly formou společných her a soutěží na stmelení kolektivu, nechyběla ani diskotéka s profesionální aparaturou a oblíbené karaoke. Na kurzu se nám nikdo nezranil, lyžák se vydařil a já věřím, že vzpomínky na příjemně prožitý týden zanechají jen kladnou odezvu.

Mgr. Alena Černá

Fotogalerie zde


Související články