Máme nové pomůcky pro odbornou výuku

  • 28. Duben 2015 - 15:15

Zkvalitňovat odbornou výuku na zdravotnických školách je možné mnoha způsoby.

My jsme tentokrát zvolili cestu modernizace pomůcek, i když si uvědomujeme, že ve škole našeho typu to nemusí být to zásadní, co výsledky výuky vystřelí prudce vzhůru. Ano, s jistým uklidněním naznačuji, že i v době tabletů, simulátorů, ionizátorů a stále dokonalejších technologií klademe při výchově ošetřovatelského personálu zásadní důraz na empatický lidský přístup a myslící mozek.

A jakéže pomůcky jsme vlastně pořídili?

Do učebny první pomoci jsme instalovali dva resuscitační modely (model dospělého a model kojence). Oba s elektronickým vyhodnocením účinnosti. Snadno se tak může každý prostřednictvím grafů a hodnot zobrazovaných na monitoru přesvědčit, jak se jeho resuscitace shoduje se stanovenými normami. Již tak široký sortiment pomůcek první pomoci jsme dále obohatili o skládací nosítka pro nácvik transportu raněných, sadu vakuových dlah a 10 vybavených záchranářských brašen první pomoci. K velké radosti vyučujících, kteří si pro výuku zpodobňují různá poranění, máme k dispozici nový maskovací kufřík a sadu k simulaci poranění. Naše výuka první pomoci bude, doufám, stále realističtější, a to i díky tomu, že v učebně je zabudován nový dataprojektor.

Do každé ze tří učeben ošetřovatelství jsme nainstalovali novou výpočetní techniku, která umožní provoz výukové podoby nemocničního software - NISu (nemocniční informační systém), na kterém žáci při výuce povedou fiktivní ošetřovatelské dokumentace.  Předpokládáme, že tyto získané dovednosti žákům značně usnadní adaptaci na běžnou administrativu v nemocnici. Pro nácvik praktických ošetřovatelských dovedností jsme zakoupili následující pomůcky: model paže pro nácvik odběrů krve a aplikaci intravenosních injekcí, dva simulátory pro nácvik převazování ran (na modelu lze cvičit ošetřování 14 chirurgických ran) a dva simulátory srdečních ozev a plicních zvuků. Pět sad srdečních a plicních zvuků lze poslouchat jak individuálně pomocí fonendoskopu, tak skupinově prostřednictvím reproduktorů.

Pomůcky v celkové hodnotě kolem 450 000,-Kč jsme  z velké části pořídili v rámci projektu Podpora činnosti střediska praxe na SZŠ Kroměříž, na jehož realizaci získala škola finanční dotaci z ESF a ze státního rozpočtu ČR.

Přeji žákům i učitelům, aby jim technika dobře a účelně sloužila k dosahování vyšších cílů!

PhDr. Ludmila Hanáková

Fotogalerie zde


Související články