Máme vylosováno!

  • 5. Květen 2013 - 6:19

Žáci 4. ročníků mají od pátku 26. dubna 2013 jasno v tom, na jakém pracovišti absolvují praktickou maturitní zkoušku.

  Náhodný los předznamenal zaměření jejich zkoušky.  Žáci, kteří si vylosovali chirurgické oddělení mohou počítat s tím, že obsahem maturitní praxe bude předoperační a pooperační ošetřovatelská péče, příprava premedikace, antibiotik, infuzní terapie, asistence u převazů a další výkony specifické pro tento typ zdravotní péče. Ti, jimž los určil interní oddělení, se pravděpodobně zaměří na škálu úkonů souvisejících s diagnostikováním vnitřních onemocnění a s konzervativní léčbou. Budou se tedy spíše orientovat na farmakoterapii, rehabilitaci, dietoterapii, laboratorní a přístrojovou diagnostiku a apod.

Ať už se bude maturovat tam či onde, vždy je třeba předvést samostatný výkon a precizní ošetřovatelskou péči s ohledem na individuální potřeby pacienta. Věříme, že všechny nástrahy praktické maturitní zkoušky žáci zvládnou s jistotou a s rozvahou.

Za všechny učitelky odborných předmětů, které svým žákům přejí úspěch

Ludmila Hanáková

 

Fotogalerie zde.


Související články