Maturita 2015, složení zkoušek

  • 20. Září 2014 - 12:16

Nabídka povinných i nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, (školský zákon) a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vydávám následující rozhodnutí.

Rozhodnutí zde

Příloha zde


Související články