Maturita 2021

  • 5. Září 2020 - 7:04

Na tomto místě nabízíme ucelený soubor informací pro maturanty.

Aktuální informace z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) naleznete na https://maturita.cermat.cz/

Důležité termíny:

22. 4. 2021uzavření klasifikace za 2. pololetí šk. roku 2020/2021
22. 4. 2021písemné práce z CJL 
23. 4. 2021písemné práce z ANJ
3. - 5. 5. 2021didaktické testy z CJL, ANJ, MAT
26. 4. 2021klasifikační porada 
10. 5.  – 18.5. 2021 praktické maturitní zkoušky z učební praxe
24. 5.  – 28. 5. 2021ústní maturitní zkoušky

 

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky naleznete zde

Více informací  zde

 


Související články