Mikuláš
  • 11. Prosinec 2012 - 10:21

Jednou v roce se žáci na oddělení zdravotnických zařízení při své odborné praxi nepohybují ve svých pracovních uniformách, ale v maskách Mikuláše, anděla a čertů. Letos jsme potěšili malé pacienty dětského oddělení, oddělení protetiky a navštívili jsme i uživatele na DOZP Barborka.

mikulas
mikulas
mikulas
mikulas
mikulas
mikulas
mikulas
mikulas