Moderní je nekouřit

  • 11. Listopad 2015 - 13:35

Centrum zdraví při Střední zdravotnické škole Kroměříž zahájilo cyklus vzdělávacích aktivit pro žáky základních škol. Jako první proběhla dne 10. 11. 2015 akce nazvaná „Moderní je nekouřit“.

Budoucí zdravotničtí asistenti připravili pro žáky 6. tříd Základní školy Komenského Kroměříž interaktivní program zaměřený na škodlivost kouření. V úvodu získali kluci a holky užitečné informace o zdravotních účincích a následcích kouření, vč. zajímavostí o působení médií a vlivu prostředí na děti a dospívající. Po ukončení informativního bloku v  mluvené i obrazové podobě program pokračoval třemi hranými scénkami. Žáci sledovali modelové situace ukazující, jak lze odmítnout cigaretu. Ti odvážnější využili možnost a do děje aktivně vstupovali. Závěrečná část směřovala více ke znalostem, názorům a postojům šesťáků k problematice kouření. K doplnění a upevnění informací byly využity pracovní listy, na řešení kvízu účastníci pracovali s tablety, dostatečný prostor byl věnován i diskuzi. Žáci Základní školy Komenského v Kroměříži se aktivně zapojovali a celý program vyhodnotili velmi kladně.

Pro všechny, kteří program připravovali a prezentovali je takové hodnocení velkou odměnou. Ale i úžasnou zkušeností do budoucna, neboť komunikace a jednání s lidmi, ovlivňování jejich postojů k vlastnímu zdraví i zdraví ostatních představuje významnou část výkonu jejich budoucí profese.

Poděkování za spolupráci patří těmto žákům třídy 2.A: Cenková Aneta, Hermannová Anastázie, Holubníčková Eliška, Kalíková Denisa, Kmeť Tadeáš, Kocourková Michaela, Konečná Denisa, Kovalová Alena, Lucká Kateřina, Malušková Simona, Petřík Jaromír.

Fotogalerie zde


Související články