My na Celostátní soutěži první pomoci v Brně

  • 15. Červen 2018 - 7:23

11. – 12. 6. 2018  jsme se zúčastnili XXIII. ročníku Celostátní soutěže první pomoci v Brně. Tuto soutěž pořádala Střední zdravotní škola Brno, Jaselská.

Naši školu reprezentovalo tříčlenné družstvo třídy 3. A složené z velitelky Simony Holčákové a členů Kateřiny Holubové a  Petry Chalupové. Celkem se v naší kategorii zúčastnilo 23 družstev z celé České republiky i ze Slovenska, konkurence byla velká. O umístění rozhodoval každý bod. Holky vybojovaly pěkné 13. místo. Nevyhrály jsme, ale zato jsme si dovezly zážitky a především nové a důležité zkušenosti, které nás ženou dál být lepší a příští rok se umístit na vítězných pozicích. Nevzdáme se a budeme na sobě pilně pracovat.

Mgr. Petra Strnadelová

Fotogalerie zde

V rámci této akce byly pořizovány obrazové záznamy za účelem prezentace školy. SZŠ Kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.


Související články