Na škole vznikají nové vzdělávací programy

  • 28. Březen 2012 - 11:13

Naše škola se nesmířila s chudou nabídkou dalšího vzdělávání pro učitele odborných předmětů.

V rámci svého projektu spolufinancovaného ESF a státním rozpočtem ČR vytvořila jedinečný vzdělávací program s názvem Péče o staré a chronicky nemocné, který propojil medicínský, ošetřovatelský a pedagogický pohled na danou problematiku. Ve spolupráci s ředitelem a s hlavní sestrou Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul Kroměříž proběhlo na přelomu února a března 2012 jeho pilotní ověření. Do Kroměříže se sjely na tři dny učitelky ze zdravotnických škol pěti moravských krajů, aby získaly nové informace, které využijí při vzdělávání žáků.
Do data ukončení projektu škola vytvoří ještě dalších pět nových vzdělávacích programů. V současné době se tvoří program s názvem Péče o nemocné s urologickým onemocněním, jehož realizace je naplánována na 18.-20.6. 2012.

Vzdělávací programy pro učitele odborných předmětů.


Související články