Nácvik PP na ZŠ Kvasice

  • 21. Květen 2014 - 10:10

Dne 30. dubna 2014 jsme navštívili ZŠ Kvasice, kde jsme poskytli žákům prvního stupně, v rámci dopravní výchovy, ukázky první pomoci.

Pod vedením odborné učitelky a žákyň druhého ročníku Pavlíny Hradilíkové a Lucie Koválové, měli žáci možnost shlédnout řadu odborných pomůcek a sami si vyzkoušet různé modelové situace (např. PP při tepenném a žilním krvácení, PP při zlomenině dolní a horní končetiny, KPR).

To, že tato akce byla úspěšná, dokazují spokojení žáci, kteří se s vervou vrhli do nácviku modelových situací s využitím různých typů odborných pomůcek.  

Mgr. Olga Králíková

Fotogalerie zde


Související články