Naše první exkurze do nemocnice

  • 1. Říjen 2019 - 5:08

27.9.2019  jsme poprvé v rámci studia navštívili Kroměřížskou nemocnici,

abychom se seznámili s různými typy ošetřovacích jednotek. Navštívili jsme celkem 4 oddělení nemocnice, a to oddělení ošetřovatelské péče, jednotku intenzivní péče, dětské a novorozenecké oddělení. Každé pracoviště disponuje jiným stavebním uspořádáním, různým vybavením a pomůckami. Na některých odděleních jsme měli možnost vyzkoušet si manipulaci s moderními lůžky i s pomůckami doplňujícími lůžko. Ověřili jsme si, že mezi vybaveností odborných a standardních pracovišť je významný rozdíl, který laik možná ani nepostřehne. Těšíme se na další odbornou exkurzi. 

Mgr. Petra Strnadelová, třídní učitelka 1.A


Související články